Zdjęcia z warsztatów Programu dla Tolerancji (23 - 25 marca 2006),
w których brała udział Magda Otoka


Sporządzamy projekt o dofinansowanie projektu "Supełek"

Spotkanie informacyjne - 15 września 2006

Spotkanie z p. Adamem Klimiukiem z Radia Białystok
15 września 2006 (Michałowo)

Przygotowania do warsztatów - 21 września 2006

Warsztaty przygotowawcze - 22 września 2006

Spotkanie z p. Marcinem Bartosiewiczem - 26.09.2006

Spotkanie konsultacyjne w Michałowie - 20.10.2006

Spotkanie organizatorów - 10.11.2006

Spotkanie międzynarodowe - 27.11.2006


Ogłoszenie wyników konkursu - 15.12.2006

Ogłoszenie wyników konkursu
fot. Marta Białek, Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę"Fotografie map pamięci wykonanych przez uczestników konkursu


Wycieczka do Białegostoku - 14.01.2007

Warsztaty artystyczne: 22 - 24.01.2007 r.


Finał projektu "Supelek": 04.04.2007 r.

 Warsztaty wielokulturowe:  30.05.2007 r.