Projekt dofinansowała:

"Supełek - chronimy pamięć naszego miasteczka"

Projekt Koła Naukowego Socjologów i Fundacji Uniwersytetu w Białymstoku poświęcony pamięci historycznej i społecznym mechanizmom jej powstawania realizowany ze środków Fundacji im. Stefana Batorego przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego przy współpracy ze Stowarzyszeniem Edukacji Kulturalnej "Widok" pod patronatem Dziekana Wydziału Historyczno-Socjologicznego UwB prof. dr hab. Andrzeja Sadowskiego.